कोरोना बुखार

सर्दी, खाँसी संग होवय बुखार
मनखे के जिनगी म जीवलेवा वार
जाँच करालव जी तुरतेच जाके
बाढ़त हे कोरोना ह तीर तखार..

मनखे ले मनखे के दु गज के दूरी
मुँहू म लगाहु जी मास्क जरूरी
साबुन ले हाथ धोवाई ल करके
कर लेव उदिम झन होवय बीमारी

मनखे के भीड़ के बचालो तन ल
घर म बितावव जी दुखी-सुखी दिन ल
करव दुरिहा ले राम राम पाँव पैलगी
नई चिन्हे एहा अमीरी-गरीबी…

खुद के सुरक्षा अउ साफ सफाई
टीका लगाबो अउ लड़बो लड़ाई
हिम्मत ले मिल जुल के लइका सियान
विपदा ल हर लेबो बचाबो जी प्राण…

डरव झन हिम्मत ले सीध होथे कारज
सुम्मत ले चाटी ह चढ़ जाथे परबत
सुनता ले मिलजुल के अंतस ले
लड़
स्वस्थ होवय मनखे अउ खुशहाल छत्तीसगढ़….

बादर लबरा होगे

Beautiful cloud

*बादर लबरा होगे…*
अब असाढ़ ले सावन आथे
तरिया नदिया सबो सुखागे
तोर अगोरा म बइठे हन सब
बिन पानी सरी बुध छरियागे
जीव जिनावर तड़पे लागे
जोते खेत करवाही गड़थे
तीप के गोड़ के भोमरा होगे
लागत हे बादर लबरा होगे

तात तात लागे भिनसरहा
घाम घरी कस सुरुज ह पेरहा
अब्बड़ आस ले नजर गडाहे
भंडार बरसही सोच किसनहा
छोल चाँच तैयार खेत ह
बाट जोहत तैयार नगरिहा
आही बरोडा फेर उड़ाही
छाये बादर कबरा होगे
लागत हे एसो बादर लबरा होगे….